ΤΜΗΜΑΤΑ

 Level 1 or Level 2

Η διαφοροποίηση των τμημάτων είναι σημαντικό για την σωστή επιλογή του επιπέδου σας. Πιλάτες σε κρεββάτι με 3 άτομα για σωστή καθοδήγηση από την Δασκάλα.

Η διαφοροποίηση των τμημάτων είναι σημαντικό για την σωστή επιλογή του επιπέδου σας. 'Ένα τμήμα για όσους επιζητούν το κάτι παραπάνω από το σώμα τους.